Nieuws

image

Bouw zonnepark in Middelburg gestart

In de Middelburgse wijk Mortiere is een begin gemaakt met de bouw van zonnepark Mortiere. Langs de Torenweg, naast de woonboulevard,… meer
image

Rho adviseurs helpt met omgevingsplan voor Schoonhoven

De binnenstad van Schoonhoven kent, net als elk centrumgebied, veel opgaven en uitdagingen. Rho adviseurs helpt de gemeente Krimpenerwaard bij… meer
image

Blog van Rho-adviseur leidt tot Kamervragen

Het blog van Rho-adviseur Eric van der Aa over het Meetnet Ammoniak in natuurgebieden heeft geleid tot Kamervragen. In… meer
image

Rho adviseurs in vakblad Publiek Denken

Vakblad Publiek Denken kent deze maand een themanummer over de #Omgevingswet. Collega Derk-Jan Verhaak geeft een toelichting op de (voorbereiding… meer
image

Geslaagde bijeenkomst over Versnelde Energietransitie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rho adviseurs voor leefruimte heeft in Eindhoven de themabijeenkomst Versnelde Energietransitie gehouden. Voor de ruim twintig aanwezigen is het… meer
image

Rho adviseurs zet cultuurhistorie Soest ‘op de kaart’

Cultuurhistorie is een belangrijke inspiratiebron bij nieuwe ontwikkelingen. Rho adviseurs heeft daarvoor samen met de gemeente Soest cultuurhistorie letterlijk… meer

Wijziging beoordeling verplichte milieueffectrapportage

Gemeenten zijn sinds kort verplicht om óók bij ‘kleine’ projecten een expliciet besluit te nemen over het al dan niet… meer
image

Goede ladder-onderbouwing borgt bedrijfsuitbreiding in Ee

Een goede onderbouwing van projecten in het kader van Ladder voor duurzame verstedelijking blijft een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan,… meer
image

‘Beste voorbereiding op Omgevingswet is leren van experimenten’

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is dan wel uitgesteld, maar de voorbereidingen gaan onverminderd door. Een belangrijke wijziging wordt de… meer
image

Wonen in Rotterdamsche School

De voormalige Rotterdamsche School wordt getransformeerd tot woongebouw. Projectontwikkelaar VORM Ontwikkeling en bouw transVORM zijn gestart met de verbouwing… meer