Nieuws

image

Boekel: primeur met omgevingsplan buitengebied

De Brabantse gemeente Boekel heeft als eerste en vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet een pilot-omgevingsplan voor het buitengebied vastgesteld. In… meer
image

Studiemiddag over ‘Energietransitie en de fysieke leefomgeving’

Rho adviseurs voor leefruimte heeft een studiemiddag 'Energietransitie en de fysieke leefomgeving' georganiseerd voor dinsdag 20 maart 2018 in Middelburg.… meer

Actualisering van bestemmingsplannen blijft nodig

De Tweede Kamer heeft op 1 februari 2018 het wetsvoorstel ‘Afschaffing actualiseringsplicht van bestemmingsplannen en beheersverordeningen’ aangenomen. Als,
waarschijnlijk… meer
image

Gemeenten mogen regels stellen aan detailhandel in bestemmingsplannen

Gemeenten mogen in een bestemmingsplan een zogeheten brancheringsregeling opnemen om bijvoorbeeld leegstand in een centrumgebied te voorkomen en het functioneren… meer
image

Nieuw kwaliteitscertificaat Lloyd’s toegekend

Rho adviseurs voor leefruimte is door Lloyd's onder de nieuwe ISO-norm (ISO 9001:2015) gecertificeerd voor haar kwaliteitsmanagementsysteem. De transitie naar… meer
image

Monique Lammens benoemd tot directeur Rho adviseurs

Monique Lammens is benoemd tot directeur van Rho adviseurs voor leefruimte. Zij is de opvolgster van Dick Takkebos die al… meer
image

Rho-directeur lid raad van advies van beroepsvereniging BNSP

Directeur Koos Seerden van Rho adviseurs voor leefruimte is toegetreden tot de raad van advies van de beroepsvereniging van stedebouwkundigen… meer
image

Bijeenkomst Winkelleegstand: kramp versus dynamiek

Hoewel het economisch weer beter gaat, hebben winkelgebieden te kampen met langdurige leegstand. In Zuid-Holland bedraagt die leegstand op dit… meer
image

Startdocument Feyenoord City ter inzage

De afgelopen periode heeft Rho adviseurs voor leefruimte samen met de projectorganisatie Feyenoord City en de gemeente Rotterdam met veel… meer
image

Rho adviseurs maakt tijdelijke huisvesting Veldhoven mogelijk

Met het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing heeft Rho adviseurs voor leefruimte de bouw van twintig verplaatsbare huurwoningen voor éénpersoonshuishoudens… meer